Extra geld voor duurzame inzetbaarheid

Extra geld voor duurzame inzetbaarheid

De verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking maken dat zowel werkgevers als werknemers moeten investeren in duurzame inzetbaarheid. Het ministerie van SZW en MKB-Nederland zullen hierin een leidende rol vervullen ten aanzien van de ondersteuning van het MKB.

Minister Asscher stelt de komende vier jaar 5 miljoen euro beschikbaar om tenminste 1000 bedrijven actief te helpen om maatregelen te treffen ten gunste van duurzame inzetbaarheid. Speerpunten hierbij zijn scholing, ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden, een gezonde werksfeer en het terugdringen van ziekteverzuim. Belangrijk gegeven hierbij is dat de werknemers gewezen worden op hun eigen verantwoordelijkheid om duurzaam inzetbaar te blijven.

bron: Rijksoverheid

Sorry, comments are closed for this post.

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.