Banenafspraak

Banenafspraak

De komende 10 jaar moet de banenafspraak 100.000 banen in bedrijfsleven en 30.000 banen bij de overheid opleveren voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. De doelgroep zijn uitkeringsgerechtigden in bijstand, Wajong, WSW maar ook schoolverlaters met een afstandsindicatie). Bij het niet nakomen van de afspraak is er voor de werkgever “het zwaard van Damocles”. Vanaf 2017 € 5.000 boete elk jaar voor elk niet geplaatste deelnemer vanuit de doelgroep.

“Nooit van de banenafspraak gehoord”, stelt bijna een kwart van de werkgevers. Vooral een midden en klein bedrijf is niet of onvoldoende op de hoogte van de Participatiewet en de banenafspraak. Ik merk ook in mijn ronde langs de velden dat werkgevers niet staan te trappelen. Dit ondanks mooie kansen voor maatschappelijk ondernemen, te ontvangen subsidies en aantrekkelijke regelingen. Daarentegen zijn er reeds mooie initiatieven vooral bij die bedrijven waarvan het voor werk passend is bij de doelgroep (keerkringwinkel, kleine bierbrouwerij, et cetera).

Een rekensom leert ook dat de kosten voor de baat uitgaan. De doelgroep moet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. De werkelijke verdiencapaciteit wordt bepaald door de leidinggevende, jobcoach en/of arbeidskundige. Indien een geplaatste fulltime medewerker van 23 jaar of ouder op 50% verdiencapaciteit wordt gesteld dan is de rekensom: € 1.524,60 : 2 = € 762,30. Dit is per week € 175,92. Lijkt me, in dit geval, voor de werkgever haalbaar en betaalbaar!

Sorry, comments are closed for this post.