tarieven 2018

Sinds 2010 heeft Preventix BV nooit een noodzaak gehad haar prijzen te verhogen. Dankzij een handig inkoopbeleid met afspraken voor de lange termijn konden wij onze tarieven constant houden, waar de concurrentie een prijsstijging liet zien van twee tot vijf procent per jaar. Helaas zijn wij nu ook genoodzaakt onze prijzen aan te passen. Stijging van kosten voor automatisering, strengere eisen aan beveiliging, verhoging van transportkosten en een stiijging van salarissen maakt dat onze uurtarieven en onze reiskosten moeten worden aangepast. Wij zullen deze aanpassing doorvoeren per 1 januari 2018. Voor ons meest gebruikte tarief, het spreekuur van de bedrijfsarts, betekent dit dat een consult vijf euro per keer zal stijgen. De tarieven voor abonnementen kunnen wij op het prijsniveau handhaven zoals dit de afgelopen jaren geweest is.

tarievenlijst 2018 preventix

Sorry, comments are closed for this post.

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.