Author Archives: Test Webstijl

Psychische aandoeningen beroepsziekte nummer 1

Psychische aandoeningen beroepsziekte nummer 1

Jaarlijks worden bijna twintigduizend mensen ziek door hun werk. In ongeveer 35% van de gevallen betreft het een psychische aandoening waarbij overspannenheid/burnout met 77% het meest voorkomt. De financiële sector gaat hierbij aan kop.

In 26% van de gevallen betreft het een aandoening van het bewegingsapparaat. Alhoewel dit percentage in de afgelopen jaren is gedaald wordt deze daling niet gezien in de bedrijfstakken met de meeste beroepsziekten aan het bewegingsapparaat: bouw, industrie en vervoer en opslag.
Tenslotte wordt er in 22% van de gevallen een aandoening van het gehoor gemeld. Hierbij gaat het met name om slechthorendheid door lawaai.

Bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.