tarieven 2018

Sinds 2010 heeft Preventix BV nooit een noodzaak gehad haar prijzen te verhogen. Dankzij een handig inkoopbeleid met afspraken voor de lange termijn konden wij onze tarieven constant houden, waar de concurrentie een prijsstijging liet zien van twee tot vijf procent per jaar. Helaas zijn wij nu ook genoodzaakt onze prijzen aan te passen. Stijging van kosten voor automatisering, strengere eisen aan beveiliging, verhoging van transportkosten en een stiijging van salarissen maakt dat onze uurtarieven en onze reiskosten moeten worden aangepast. Wij zullen deze aanpassing doorvoeren per 1 januari 2018. Voor ons meest gebruikte tarief, het spreekuur van de bedrijfsarts, betekent dit dat een consult vijf euro per keer zal stijgen. De tarieven voor abonnementen kunnen wij op het prijsniveau handhaven zoals dit de afgelopen jaren geweest is.

tarievenlijst 2018 preventix

Wat staat u te wachten: wijziging van De Arbowet per 1 juli 2017

Wat staat u te wachten: wijziging van De Arbowet per 1 juli 2017

De Arbowet per 01-07-2017 De nieuwe Arbowet lijkt een hype te zijn voor de verschillende arbodiensten. Werkgevers worden bestookt met informatie. Maar verandert er nu echt zoveel voor werkgever en werknemer? Dat valt erg mee. Althans voor de klanten van Preventix Arbodiensten. Maar pas op, want er zijn wel enkele valkuilen. Er zijn een aantal veranderingen… Lees verder

Psychische aandoeningen beroepsziekte nummer 1

Psychische aandoeningen beroepsziekte nummer 1

Jaarlijks worden bijna twintigduizend mensen ziek door hun werk. In ongeveer 35% van de gevallen betreft het een psychische aandoening waarbij overspannenheid/burnout met 77% het meest voorkomt. De financiële sector gaat hierbij aan kop. In 26% van de gevallen betreft het een aandoening van het bewegingsapparaat. Alhoewel dit percentage in de afgelopen jaren is gedaald… Lees verder

Banenafspraak

Banenafspraak

De komende 10 jaar moet de banenafspraak 100.000 banen in bedrijfsleven en 30.000 banen bij de overheid opleveren voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. De doelgroep zijn uitkeringsgerechtigden in bijstand, Wajong, WSW maar ook schoolverlaters met een afstandsindicatie). Bij het niet nakomen van de afspraak is er voor de werkgever “het zwaard van… Lees verder

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Beetje vreemd woord eigenlijk “duurzame inzetbaarheid”. Er wordt vaak aangenomen dat het hier gaat om 50 plussers, die nog arbeidskansen moeten krijgen. Of om mensen die bijgeschoold moeten worden om zodoende langer door te kunnen werken. Het onderwerp is trending. Maar de trend lijkt ook paniek in te houden. Dit bij onzekerheid over het oprekken… Lees verder

Extra geld voor duurzame inzetbaarheid

Extra geld voor duurzame inzetbaarheid

De verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking maken dat zowel werkgevers als werknemers moeten investeren in duurzame inzetbaarheid. Het ministerie van SZW en MKB-Nederland zullen hierin een leidende rol vervullen ten aanzien van de ondersteuning van het MKB. Minister Asscher stelt de komende vier jaar 5 miljoen euro beschikbaar om tenminste… Lees verder

Nederlander koerst af op een langer leven in goede gezondheid

Nederlander koerst af op een langer leven in goede gezondheid

Indien de tendens wat betreft gezondheid, die zich de afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld , de komende jaren doorzet zullen Nederlanders tot steeds hogere leeftijd vrij zijn van lichamelijke beperkingen in horen, zien en bewegen. Ouder worden gaat doorgaans gepaard met fysieke beperkingen. Als gevolg van een verbetering van de gezondheid sinds de jaren ’80… Lees verder

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.