Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

PMO – Preventief Medisch Onderzoek

Het Preventief Medisch Onderzoek wordt door veel Arbodiensten in Nederland als vervanging voor het Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek gezien. Echter: terwijl een PAGO door de Arbowet verplicht is, is een PMO dat niet. Met een PMO onderzoekt u ook de gezondheidsrisico’s van individuele medewerkers, wat het een nuttig instrument maakt wanneer u een effectief management verzuimbeleid wilt voeren.

Individuele gezondheidsrisico’s
Voor de preventie van verzuim kan het zinvol zijn om naast de PAGO te onderzoeken welke risico’s uw medewerkers los van de arbeidsomstandigheden lopen. Denk bijvoorbeeld aan (chronische) ziekte op latere leeftijd, glucose, cholesterol en vetverdeling in het bloed, bloeddruk en overgewicht. U kunt uw medewerkers niet verplichten deel te nemen aan een PMO, het is echter wel raadzaam uw medewerkers bijvoorbeeld eens in de drie tot vier jaar deelname aan een PMO aan te bieden.

Preventiebeleid
Het aanbieden van een PMO draagt om verschillende redenen bij aan een zinvol preventiebeleid:
– Door vroegtijdige opsporing van mogelijke gezondheidsschade bij uw werknemers kan erger worden voorkomen en kunnen maatregelen genomen worden om uitval in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.
– Vitale medewerkers hebben een positief effect op het functioneren en de productiviteit van uw organisatie.

U kunt zelf kiezen met welke onderzoeken het verplichte PAGO wordt uitgebreid. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en/of wilt u een scherpe maatwerk offerte? Neem telefonisch (088 – 700 7700) of via onze contactpagina. U kunt ons ook een e-mail sturen.

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.