RI&E – Risico Inventarisatie & Evaluatie

Natuurlijk kunt u niet alle risico’s op de werkvloer wegnemen maar wanneer u weet welke risico’s uw werknemers lopen, kunt u ze verminderen of wegnemen. U doet dit met een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E); de basis voor ieder goed preventiebeleid. Een RI&E is dan ook verplicht voor iedere ondernemer met personeel.

RI&E instrument

Als gecertificeerde Arbodienst kan Preventix u ondersteunen bij het opstellen en het uitvoeren van een RI&E. Een RI&E bestaat uit een lijst met risico’s binnen uw bedrijf en een bijbehorende lijst met oplossingen. Uw preventiemedewerker kan deze lijst opstellen met behulp van een instrument dat u via www.rie.nl kunt uitkiezen, eventueel ondersteund door onze arbeidshygiënist. U kunt ook de gehele inventarisatie aan Preventix overlaten. Afhankelijk van de grootte van uw onderneming moet een RI&E volgens de Arbowet getoetst worden door een gecertificeerde Arbodienst zoals Preventix.

De RI&E dringt risico’s terug in vijf stappen:
1. Inventarisatie: alle risico’s in uw bedrijf op één lijst.
2. Evaluatie: risico’s sorteren, de belangrijkste bovenaan.
3. Plan van Aanpak: wie doet wat en wanneer? Hoe wordt het betaald?
4. Toetsen: u laat RI&E en Plan van Aanpak toetsen.
5. Actueel houden.

De kosten van een RI&E lopen erg uiteen en zijn vooral afhankelijk van de mate waarin u het werk uitbesteedt. Wij informeren u graag en maken voor u een scherpe offerte op maat.

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.