Niemand is onmisbaar, totdat je andermans taken moet overnemen.

 

De VIP methode

Omdat elke medewerker een Very Important Person is wiens inzet niet gemist kan worden heeft Preventix speciaal voor u en uw medewerkers de VIP methode ontwikkeld. Het instrument om de Vitaliteit en Inzetbaarheid van uw medewerkers te meten en daarmee werkelijk tot Preventie te komen. Anders dan het periodiek medisch onderzoek kijkt het instrument niet alleen achterom of er schade als gevolg van het werk ontstaan is. Nee, het kijkt juist vooruit. Het beoordeelt of uw medewerkers er klaar voor zijn om met u mee te gaan de toekomst in.

Hoe doen wij dat? Aan de hand van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, het verzuimverleden en aan de hand van uw plannen voor de komende jaren wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten belasting per functie. Vervolgens worden specifieke risicofactoren per functie benoemd. Deze risicofactoren worden vertaald naar medische aspecten, psychologische aspecten en aspecten met betrekking tot ontwikkeling en ervaring. Dit leidt tot een maatwerk onderzoek in uw bedrijf. Een maatwerk onderzoek met heel gerichte adviezen aan werknemer en werkgever.

De VIP methode brengt met haar diepgang en met haar gericht zijn op uw organisatie veel meer dan een PMO of PAGO ooit heeft kunnen brengen. Het zorgt voor een daadwerkelijke toename van de werknemerstevredenheid, het zorgt voor een structurele daling van uw verzuim en wellicht belangrijker: het helpt uw productiviteit doen stijgen, nu en in de toekomst.

Interesse in de VIP methode? Bel met ons op 088 – 700 7700. Of stuur ons een berichtje via de onderstaande link.

logo-vip

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.