Methode Preventix

Niemand is onmisbaar zegt men, maar is dat wel zo?

Niemand is onmisbaar. Totdat je de weer de zoveelste invaller moet inwerken. Of totdat je beste verkoper maanden lang is uitgeschakeld. Of totdat je financieel directeur met unieke klantenkennis zich ziek meldt.

Dan blijkt opeens in de praktijk dat niet iedereen zo makkelijk te vervangen is. Daarom beseffen steeds meer werkgevers dat het beter is om in te zetten op duurzame inzetbaarheid. En doen zij hun voordeel met de Methode Preventix. Ontdek wat die ook voor uw onderneming kan betekenen

Lees meer

 

Totaalaanpak

Onze 360 graden totaalaanpak werkt in uw voordeel

Verzuimpreventie begint met kwalitatieve beleidsinput uit het veld. Door te werken met vaste en kleine teams per regio, leren we uw bedrijf door en door kennen. Dat zorgt voor een betere en frequentere terugkoppeling vanuit al uw vestigingen. Die continue stroom learnings vormt de basis van een maatpakket, dat we steeds beter kunnen finetunen. Waardoor we verzuim steeds beter kunnen voorkomen. Zo werken we toe naar duurzame inzetbaarheid. En is de cirkel rond.

Totaalaanpak

 

 

Preventiecheck

Ervaringen van al uw vestigingen terugkoppelen voor doordacht beleid

Elke branche heeft zijn eigen verzuimkenmerken. Sterker nog, zelfs binnen één en hetzelfde bedrijf kunnen grote verschillen bestaan tussen divisies of vestigingen. Waarom is het verzuim in de ene vestiging hoger dan in de andere? Waarom zijn medewerkers op die ene afdeling na ziekte weer veel sneller aan het werk, dan collega’s elders? Preventix analyseert en verwerkt al deze informatie in een totaalaanpak van uw gezondheids- en verzuimbeleid, waarbij rekening is gehouden met verschillen tussen afdelingen of vestigingen.De preventiecheck houdt een nulmeting bij een bedrijf in van de Vitaliteit van mensen, de Inzetbaarheid van werknemers in hun functies en de Preventieve maatregelen die men zelf al heeft genomen als bedrijf.

Preventiecheck

 

 

De VIP methode

Iedereen is een Very Important Person!

Omdat elke medewerker een Very Important Person is wiens inzet niet gemist kan worden heeft Preventix speciaal voor u en uw medewerkers de VIP methode ontwikkeld. Het instrument om de Vitaliteit en Inzetbaarheid van uw medewerkers te meten en daarmee werkelijk tot Preventie te komen. Anders dan het periodiek medisch onderzoek kijkt het instrument niet alleen achterom of er schade als gevolg van het werk ontstaan is. Nee, het kijkt juist vooruit. Het beoordeelt of uw medewerkers er klaar voor zijn om met u mee te gaan de toekomst in.

De VIP methode

Ons team

Altijd uw vaste bedrijfsarts of re-integratie adviseur, wel zo effectief.

Veel arbodiensten werken met zeer veel wisselende bedrijfsartsen. Preventix richt zich op een hechte relatie voor de lange termijn. Vaste gesprekspartners waar u en uw management een band mee opbouwt, zijn daarbij essentieel. Daarom werken we met
vaste teams van twee bedrijfsartsen en twee re-integratie-adviseurs per klant, ook als dit landelijke dienstverlening betreft. Dat zorgt niet alleen voor betere communicatie met u, uw medewerkers en uw eventuele HR-afdeling, maar levert ook veel meer inzicht in uw organisatie op. Wat weer leidt tot beter maatwerk.

Ons teamVacatures

Preventix onmisbaar

Visie op verzuim

Werkgevers én werknemers profiteren van een snelle terugkeer naar de werkplek. Het is namelijk aangetoond dat terugkeer naar de werkplek werknemers helpt bij hun herstel. Voor werkgevers is een snelle terugkeer uiteraard ook voordelig, zelfs wanneer er nog beperkingen zijn in het functioneren. Preventix zet zich daarom in voor een adequate en snelle aanpak van verzuim, vanaf de eerste dag van ziekmelding.

Visie op preventie

Belangrijker nog dan een snel herstel, is het voorkomen van verzuim. Werknemers verzuimen minder wanneer een werkgever een preventiebeleid voert dat gericht is op het herkennen van vroege signalen en het voorkomen van voorspelbare gevolgen vanuit het werk of zelfs het privéleven. Het is voor werkgevers gunstig wanneer werknemers minder vaak en/of minder lang arbeidsongeschikt zijn. Dit bereik je vooral met een aanpak die gericht is op mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Methode Preventix

 

Unieke samenwerking

Preventix Arbodiensten is onderdeel van een groep van specialisten op het gebied van personeel en organisatie advies in de meest brede zin.

Zo is  Werkxe HR Experts een partij die u kan ondersteunen in werving & selectie, salarisadministratie, HRM ondersteuning in de meest brede zin en zelf detachering. Xs2more is niet alleen een ondersteuner bij re-integratie in het tweede spoor, maar is ook de partij die u kan ondersteunen bij het verlagen van uw sociale lasten (gedifferentieerde premie ZW en WIA), het verlagen van uw kosten als eigen risicodrager (ZW en WIA) en het ondersteunen van bezwaar- en beroepszaken die samenhangen met de sociale wetgeving (ZW, WAO en WIA).

Binnen iedere organisatie komen incidenten voor. Van pestgedrag op de werkvloer tot een simpele diefstal en van onrechtmatig ziekteverzuim tot grotere malversaties. De bedrijfscultuur is vaak een belangrijke factor hoe incidenten ontstaan, maar ook hoe er vervolgens mee wordt omgegaan. Zowel preventief, als repressief zijn hier maatregelen in te nemen. Hoe voorkom je incidenten en wat doe je (of wat doe je perse niet) als zich incidenten voordoen? Een veilige en integere werkomgeving maakt het werken prettiger en voorkomt onnodig uitval. Onze samenwerkingspartner Restment BV heeft veel ervaring om organisaties te ondersteunen en te adviseren bij het nemen van preventieve maatregelen, maar zeker ook als het gaat om het doen van een onderzoek bij diefstal, fraude, verzuim of andere incidenten.

Bekijk de brochures

Onze diensten

Wij ontzorgen, u houdt de regie

Preventix beschikt over alle expertise om uw arbobeleid vorm te geven. U bepaalt daarbij zelf in welke mate u de regie in eigen hand houdt. Of u nu zelf veel wilt regelen of volledig ontzorgd wilt worden: Preventix biedt u een pasklare oplossing. Maatwerk voor uw totale gezondheidsmanagement, waarvoor we beschikken  over een breed palet aan diensten en arbo specialisten.

Onze diensten

Over Preventix

Preventix verzuimpreventie en verzuimbegeleiding

Preventix is een Arbodienst met klanten door heel Nederland. Ons doel is het terugdringen van uw ziekteverzuim. Natuurlijk kunt u ons ook inschakelen voor verzuimbegeleiding, maar dat is in onze visie een laatste stap in een traject dat we liever eerder inzetten.

Minder verzuim

Wanneer u ons als Arbodienst laat begeleiden bij uw preventiebeleid, dan analyseren wij uw verzuimgegevens, uw brancherisico’s en de bedrijfsspecifieke risico’s. Na een evaluatie komen wij met een maatwerk plan van aanpak om de werkomstandigheden binnen uw organisatie te optimaliseren en om waar nodig preventieve (medische) keuringen in te zetten. Hiermee voorkomt u verzuim en arbeidsongeschiktheid waardoor op den duur verzuimbegeleiding vanzelf op de tweede plaats komt.

Landelijk netwerk

Preventix is een gecertificeerde Arbodienst. Dankzij een landelijk netwerk van (bedrijfs)artsen, arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, hoger veiligheidsdeskundigen en arbeids-/organisatieadviseurs werken wij voor klanten door heel Nederland.
Over Preventix

Preventiecheck Verzuimbegeleiding

 

Inschrijven voor de Preventix nieuwsbrief

Meer nieuws en interessante artikelen van Preventix ontvangen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Heeft u vragen?

Stel uw vraag direct online. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen met u.

 

Uw verzuim verlagen?

Wilt u uw verzuim verlagen of wilt u gebruik maken van één van onze diensten? Wij adviseren u graag! Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Offerte

Onze klanten

 

Actueel

 

  • Banenafspraak (1/8/2016) - De komende 10 jaar moet de banenafspraak 100.000 banen in bedrijfsleven en 30.000 banen bij de overheid opleveren voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. De doelgroep zijn uitkeringsgerechtigden in bijstand, Wajong, WSW maar ook schoolverlaters met een afstandsindicatie). Bij het niet nakomen van de afspraak is er voor de werkgever “het zwaard van […]
  • Extra geld voor duurzame inzetbaarheid (9/10/2014) - De verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking maken dat zowel werkgevers als werknemers moeten investeren in duurzame inzetbaarheid. Het ministerie van SZW en MKB-Nederland zullen hierin een leidende rol vervullen ten aanzien van de ondersteuning van het MKB. Minister Asscher stelt de komende vier jaar 5 miljoen euro beschikbaar om tenminste […]

  • Duurzame inzetbaarheid (1/8/2016) - Beetje vreemd woord eigenlijk “duurzame inzetbaarheid”. Er wordt vaak aangenomen dat het hier gaat om 50 plussers, die nog arbeidskansen moeten krijgen. Of om mensen die bijgeschoold moeten worden om zodoende langer door te kunnen werken. Het onderwerp is trending. Maar de trend lijkt ook paniek in te houden. Dit bij onzekerheid over het oprekken […]
  • Nederlander koerst af op een langer leven in goede gezondheid (6/24/2014) - Indien de tendens wat betreft gezondheid, die zich de afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld , de komende jaren doorzet zullen Nederlanders tot steeds hogere leeftijd vrij zijn van lichamelijke beperkingen in horen, zien en bewegen. Ouder worden gaat doorgaans gepaard met fysieke beperkingen. Als gevolg van een verbetering van de gezondheid sinds de jaren ’80 […]

  • Psychische aandoeningen beroepsziekte nummer 1 (5/11/2016) - Jaarlijks worden bijna twintigduizend mensen ziek door hun werk. In ongeveer 35% van de gevallen betreft het een psychische aandoening waarbij overspannenheid/burnout met 77% het meest voorkomt. De financiële sector gaat hierbij aan kop. In 26% van de gevallen betreft het een aandoening van het bewegingsapparaat. Alhoewel dit percentage in de afgelopen jaren is gedaald […]
  • Duurzame inzetbaarheid (1/8/2016) - Beetje vreemd woord eigenlijk “duurzame inzetbaarheid”. Er wordt vaak aangenomen dat het hier gaat om 50 plussers, die nog arbeidskansen moeten krijgen. Of om mensen die bijgeschoold moeten worden om zodoende langer door te kunnen werken. Het onderwerp is trending. Maar de trend lijkt ook paniek in te houden. Dit bij onzekerheid over het oprekken […]

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.