Trainingen en cursussen

Trainingen en cursussen die te maken hebben met preventie, gezondheid en werk vergroten niet alleen de kennis van mensen, ze vergroten ook de motivatie en betrokkenheid bij het betreffende onderwerp. En laten kennis, motivatie en betrokkenheid nou net toverwoorden zijn wanneer het om preventie gaat.

Gezondheid en preventie
Preventix geeft als Arbodienst diverse trainingen en cursussen met betrekking tot gezondheid, preventie en verzuimbeleid. Er zijn trainingen voor directie, management, P&O, ondernemingsraad en medewerkers. Ook leidt Preventix preventiemedewerkers op en geven we alle BHV cursussen.

Ervaren trainers
De trainingen worden gegeven door ervaren en professionele trainers. Hun kracht is maatwerk. Dat betekent dat zij:
1. samen met u de opleidingsvraag en de doelstellingen van de training helder formuleren;
2. de training op maat vorm geven aan de hand van de opleidingsvraag en de doelstellingen;
3. de verhouding tussen theorie en praktijk afstemmen op de verschillende leerstijlen van de deelnemers;
4. praktijkvoorbeelden uit uw eigen organisatie gebruiken;
5. hun opgedane kennis van uw bedrijf terugkoppelen naar uw vaste adviseurs van Preventix;
6. na afloop de training met u evalueren. Mocht daaruit blijken dat door een verkeerde opzet van de training niet alle doelstellingen zijn bereikt, dan wordt de training vervolgd zodat de doelen wel behaald worden.

Bent u geïnteresseerd in een training of cursus van Preventix? Neem contact met ons op via telefoonnummer 088- 700 7700 of via onze contactpagina. U kunt ons ook een e-mail sturen.


In deze training krijgen cursisten een visie op verzuim aangereikt, die er op neerkomt dat verzuim niet altijd te maken heeft met de aard en ernst van klachten. Houding en gedrag (van medewerker, leidinggevende en organisatie) zijn van minstens zoveel invloed. Wanneer je de achterliggende ideeën van ziekteverzuim kent, weet wat mensen beweegt en hoe je bepaald gedrag kunt beïnvloeden, dan begin je een verzuimbeleid dat gericht is op verzuimreductie al op goede voet.

Bewustwording verzuim

In de basistraining verzuim van Preventix zet een professionele trainer van de Arbodienst een bewustwordingsproces in gang op basis van de visie: ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

1. Wat is ziekte verzuim?

2. Hoe kun je verzuim beïnvloeden?

3. Wie heeft welke rol in het proces?

4. Wat kan en mag ik van de bedrijfsarts en de Arbodienst verwachten?

Doel basistraining Verzuim

1. Een zinvolle visie vormen op ziekte verzuim en ziekmeldingen.

2. Kennis nemen eigen regie model.

3. Duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

4. Kennismaking met de bedrijfsarts.

5. De eigen rol in verzuimreductie helder krijgen.

6. Inzicht krijgen in de beïnvloedende factoren van ziekteverzuim.

Duur

De basistraining Verzuim duurt een dagdeel (ongeveer 3 tot 3,5 uur).

Kosten

€ 675,- per dagdeel, exclusief BTW (maximaal 12 personen). Cursusmap € 25,- exclusief BTW.

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.