Psychosociale begeleiding

Begeleiding psychosociale problemen

Vaak worden werkgevers in het geval van psychosociale problemen van werknemers, aangemoedigd te investeren in een behandeling en de werknemer vooral veel tijd te geven om te herstellen. Hierbij wordt echter voorbij gegaan aan het feit dat behandelingen primair vanuit het zorgpakket dienen te worden vergoed én aan het bewezen feit dat een snelle terugkeer naar de werkplek veelal genezend werkt.

Mental coaching
De module ‘Werkt het thuis’ van Arbodienst Preventix richt zich op psychosociale begeleiding in ongeveer vijf sessies waarin niet alleen het werk maar ook de thuissituatie wordt betrokken. Door middel van mental coaching en begeleiding geven de sessies inzicht in de emoties van alle betrokkenen. Het wederzijds respect en begrip dat dit oplevert, leidt al snel tot een aanzienlijke verbetering en na vijf weken is er slechts zelden nog sprake van verzuim.

De psychosociale begeleidingsmodule kost per vijf sessies € 625,- exclusief BTW.

Bent u geïnteresseerd in psychosociale begeleiding door een coach van Preventix? Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 – 700 7700 of via onze contactpagina. U kunt ons ook een e-mail sturen.

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.