Verzuimbegeleiding

Het liefst voorkomt u verzuim. En als er dan een ziekmelding is, dan wilt u dat een medewerker zo snel mogelijk herstelt en terugkeert naar de werkplek. Want verzuim kost geld. Bovendien verstoort het de dienstverlening en/of de productiegang van uw organisatie. Ook de werknemer verzuimt liever niet of zo kort mogelijk. Ziek zijn is immers nooit leuk en de drang om te herstellen kan voor spanning zorgen. Bovendien kan verzuim extra stress opleveren wanneer het inkomen in gevaar komt. Voor iedereen is het dus belangrijk ziekte verzuim tot het minimum te beperken.

Verzuim voorkomen
Arbodienst Preventix adviseert en ondersteunt u bij het vormgeven en uitvoeren van een effectief verzuimbeleid. Dat beleid is er voor Preventix in eerste instantie op gericht ziekteverzuim te voorkomen. Mocht het toch tot verzuim komen, dan doen wij er vanaf dag 1 alles aan om u en de werknemer zo goed mogelijk bij te staan. Daarbij gaan behandeling en terugkeer naar werk vrijwel altijd hand in hand.

Met de ondersteuning en begeleiding door Arbodienst Preventix:

 • voorkomt u veel persoonlijke en materiële schade;
 • bent u verzekerd van de best mogelijke Arbodienstverlening;
 • verlaagt u gegarandeerd uw ziekteverzuim;
 • werkt u aan een proactief, preventief ziekteverzuimbeleid.

Wilt u weten wat Preventix als Arbodienst voor u kan betekenen op het gebied van verzuimbegeleiding? Kijk dan eens naar onze pakketten of informeer naar onze maatwerk mogelijkheden.


Pakket A

Pakket A is het meest complete pakket aan Arbo dienstverlening van Preventix. De verzuimbegeleiding binnen dit pakket omvat:

 • Verzuimbegeleiding tijdens de gehele verzuimperiode, inclusief de consulten van de bedrijfsarts.
 • Open spreekuur voor niet-arbeidsongeschikte werknemers.
 • Bewaking van verplichte activiteiten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter *.
 • Telefonische en/of schriftelijk (e-mail) melding aan werkgever binnen 24-uur na beoordeling.
 • Registratie verzuimklachten.
 • Opstellen verzuimprotocol.
 • 42ste-week melding aan het UWV en rapportages aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Eén vast verzuimteam.

Kosten
Dit complete pakket Arbodienstverlening kost u bij Arbodienst Preventix € 80,- per medewerker per jaar. U kunt dit verzuimbegeleidingspakket eventueel uitbreiden met vroege verzuimcontrole.


Pakket A Plus

Pakket A Plus omvat de diensten van Pakket A, uitgebreid met het toesturen van de ‘Eigen verklaring’ bij verzuimmelding. Het totale pakket aan Arbodienstverlening omvat daarmee:

 • Het toesturen van de ‘Eigen verklaring’ bij verzuimmelding.
 • Verzuimbegeleiding tijdens de gehele verzuimperiode, inclusief de consulten van de bedrijfsarts.
 • Open spreekuur voor niet-arbeidsongeschikte werknemers.
 • Bewaking van verplichte activiteiten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter *
 • Telefonische en/of schriftelijk (e-mail) melding aan werkgever binnen 24-uur na beoordeling.
 • Registratie verzuimklachten.
 • Opstellen verzuimprotocol.
 • 42ste-week melding aan het UWV en rapportages aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Eén vast verzuimteam.

Kosten

Dit complete pakket Arbodienstverlening kost u bij Arbodienst Preventix € 85,- per medewerker per jaar.


Pakket A Totaal

Pakket A Totaal omvat de diensten van Pakket A, uitgebreid met Verzuimbegeleiding tussen de eerste en de derde dag. Het totale pakket aan Arbodienstverlening omvat daarmee:

 • Verzuimbegeleiding tussen de eerste en de derde dag
 • Verzuimbegeleiding tijdens de gehele verzuimperiode, inclusief de consulten van de bedrijfsarts.
 • Open spreekuur voor niet-arbeidsongeschikte werknemers.
 • Bewaking van verplichte activiteiten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter *.
 • Telefonische en/of schriftelijk (e-mail) melding aan werkgever binnen 24-uur na beoordeling.
 • Registratie verzuimklachten.
 • Opstellen verzuimprotocol.
 • 42ste-week melding aan het UWV en rapportages aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Eén vast verzuimteam.

Kosten

Dit complete pakket Arbodienstverlening kost u bij Arbodienst Preventix € 95,- per medewerker per jaar.


Pakket B

Pakket B is het basispakket aan Arbodienstverlening van Arbodienst Preventix. De verzuimbegeleiding binnen dit pakket omvat:

 • Bewaking van verplichte activiteiten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter *.
 • Telefonische en/of schriftelijk (e-mail) melding aan werkgever binnen 24-uur na beoordeling.
 • Registratie verzuimklachten.
 • Opstellen verzuimprotocol.
 • 42ste-week melding aan het UWV en rapportages aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Eén vast verzuimteam.

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.