Totaal aanpak

Onze missie: betere werksituatie, hogere productiviteit

U wilt gemotiveerde, productieve medewerkers. Mensen die lekker in hun vel zitten en zelden ziek zijn. In onze visie is verzuimbegeleiding dan ook de laatste stap in een traject dat we al veel eerder inzetten: namelijk preventie van ziekteverzuim. En dat begint met het realiseren van optimale werkomstandigheden voor uw medewerkers. Een omgeving waarin uw mensen maximaal kunnen presteren, excelleren en groeien. Hiermee voorkomt u verzuim en arbeidsongeschiktheid, waardoor op den duur verzuimbegeleiding vanzelf op de tweede plaats komt.

 

Onze totaalaanpak, proactief en persoonlijk

Verzuimcijfers en kosten omlaag, productiviteit omhoog: dat is het doel. Elk bedrijf, elke organisatie en elke branche is echter anders. Dat vraagt om aandacht. Om maatwerk. Om een totaalaanpak. Maar ook om:

  • Persoonlijke aandacht die leiden tot oplossingen die het beste bij uw bedrijf en mensen passen.
  • Een proactieve instelling zodat tijdig (creatieve) maatregelen genomen kunnen worden die ook echt werken.
  • Draagvlak creëren door u en uw mensen actief te betrekken bij de aangedragen oplossingen, zodat die ook echt ‘eigen’ worden.

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.