Niemand is onmisbaar, totdat je beste verkoper maanden is uitgeschakeld.

 

Over Preventix

Onze missie: betere werksituatie, hogere productiviteit

U wilt gemotiveerde, productieve medewerkers. Mensen die lekker in hun vel zitten en
zelden ziek zijn. In onze visie is verzuimbegeleiding dan ook de laatste stap in een traject
dat we al veel eerder inzetten: namelijk preventie van ziekteverzuim. En dat begint met
het realiseren van optimale werkomstandigheden voor uw medewerkers. Een omgeving
waarin uw mensen maximaal kunnen presteren, excelleren en groeien. Hiermee
voorkomt u verzuim en arbeidsongeschiktheid, waardoor op den duur
verzuimbegeleiding vanzelf op de tweede plaats komt.

Onze totaalaanpak, proactief en persoonlijk

Verzuimcijfers en kosten omlaag, productiviteit omhoog: dat is het doel. Elk bedrijf, elke organisatie en elke branche is echter anders. Dat vraagt om aandacht. Om maatwerk. Om een totaalaanpak. Maar ook om:

  • Persoonlijke aandacht die leiden tot oplossingen die het beste bij uw bedrijf en mensen passen.
  • Een proactieve instelling zodat tijdig (creatieve) maatregelen genomen kunnen worden die ook echt werken.
  • Draagvlak creëren door u en uw mensen actief te betrekken bij de aangedragen oplossingen, zodat die ook echt ‘eigen’ worden.

Privacy

Preventix beschikt vanzelfsprekend over een privacyreglement. Dit reglement vormt samen met de wettelijke richtlijnen de basis waarop de bewaking van persoonsgegevens en persoon gebonden gegevens bij Preventix geborgd is. Jaarlijks wordt onze bewaking van privacy gevoelige gegevens getoetst. Wilt u meer inzicht hebben in onze omgang met gevoelige gegevens? Vraag dan gerust een kopie van het privacyreglement bij ons op. Dit kan via info@preventix.nl. Het enige dat u hoeft te doen is in de e-mail aan te geven wie u bent, wat uw geboortedatum is en wie u werkgever is. Het privacy reglement wordt namelijk alleen toegezonden aan bij ons aangesloten werkgevers en werknemers.

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.