Wat moet u weten voor het (eerste) spreekuur?

Deze blog maakt duidelijk hoe een spreekuur bij Preventix Arbodiensten verloopt, welke gegevens worden vastgelegd en wat er van het spreekuur met de werkgever wordt gedeeld.

Wie ga ik spreken of zien bij Preventix?

Deze blog maakt duidelijk met wie je als werknemer contact kunt krijgen bij Preventix Arbodiensten en hoe deze contacten verlopen.

Wie hebben er inzicht in mijn medisch dossier

In deze blog krijgt u meer informatie over het door de bedrijfsarts bijgehouden medisch dossier.

Mag een werkgever je bellen als je ziek bent?

In deze blog vind je een antwoord op de vraag of je werkgever je mag bellen bij ziekte en op de vraag wat je werkgever wel en niet mag vragen bij ziekte.

De terugkoppeling van het spreekuur

Deze blog legt uit hoe de terugkoppeling van het spreekuur van de (praktijkondersteuner) bedrijfsarts is opgebouwd.

Een klacht

Deze blog legt uit op welke manieren u een klacht over Preventix of over één van haar werknemers kunt uiten.

Geen benutbare mogelijkheden

Slechts zeer spaarzaam mag een bedrijfsarts zeggen dat een werknemer geen arbeidsmogelijkheden heeft. Deze blog legt uit wat hiervan de reden is en wanneer de bedrijfsarts het wel mag zeggen.

Het privacyreglement

Deze blog legt hoe Preventix de bewaking van privacy gevoelige gegevens geborgd heeft.

Overleg met de behandelaar (huisarts of specialist)

Deze blog legt uit wanneer een bedrijfsarts informatie op kan of moet vragen bij een behandelaar en onder welke voorwaarden dit mag.

Psychologisch onderzoek

Deze blog legt waarom, op welke manier en onder welke voorwaarden een bedrijfsarts psychologisch onderzoek uitvoert.