Deskundigenoordeel

Deze blog legt uit wat een deskundigenoordeel inhoudt en hoe deze geregeld kan worden.

Standaard verminderde arbeidsduur

Deze blog legt uit wat de standaard verminderde arbeidsduur van het UWV inhoudt en hoe de bedrijfsarts deze moet toepassen.

Second opinion

Deze blog legt uit wat een second opinion inhoudt en hoe deze geregeld kan worden.

Wet verbetering poortwachter

Deze blog geeft een omschrijving van de Wet verbetering poortwachter inclusief dat wat er van werkgever en werknemer verwacht wordt.

Lichamelijk onderzoek

In deze blog ontdek je dat een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek mag doen, maar alleen als daar een goede reden voor bestaat.