Plan van Aanpak

Deze blog legt uit wat een Plan van Aanpak uit de Wet verbetering poortwachter is en hoe deze tot stand komt.

Probleemanalyse

Deze blog legt uit wat een Probleemanalyse uit de Wet verbetering poortwachter is en hoe deze tot stand komt.

Psychologisch onderzoek

Deze blog legt waarom, op welke manier en onder welke voorwaarden een bedrijfsarts psychologisch onderzoek uitvoert.

Standaard verminderde arbeidsduur

Deze blog legt uit wat de standaard verminderde arbeidsduur van het UWV inhoudt en hoe de bedrijfsarts deze moet toepassen.

Deskundigenoordeel

Deze blog legt uit wat een deskundigenoordeel inhoudt en hoe deze geregeld kan worden.

Second opinion

In deze blog ontdek je dat een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek mag doen, maar alleen als daar een goede reden voor bestaat.

Wet verbetering poortwachter

In deze blog ontdek je dat een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek mag doen, maar alleen als daar een goede reden voor bestaat.

Lichamelijk onderzoek

In deze blog ontdek je dat een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek mag doen, maar alleen als daar een goede reden voor bestaat.