42e weeks melding

Deze blog legt uit wat een 42e weeks melding uit de Wet verbetering poortwachter is en hoe deze tot stand komt.

Plan van Aanpak

Deze blog legt uit wat een Plan van Aanpak uit de Wet verbetering poortwachter is en hoe deze tot stand komt.

Probleemanalyse

Deze blog legt uit wat een Probleemanalyse uit de Wet verbetering poortwachter is en hoe deze tot stand komt.

Deskundigenoordeel

Deze blog legt uit wat een deskundigenoordeel inhoudt en hoe deze geregeld kan worden.

Standaard verminderde arbeidsduur

Deze blog legt uit wat de standaard verminderde arbeidsduur van het UWV inhoudt en hoe de bedrijfsarts deze moet toepassen.

Second opinion

Deze blog legt uit wat een second opinion inhoudt en hoe deze geregeld kan worden.

Wet verbetering poortwachter

Deze blog geeft een omschrijving van de Wet verbetering poortwachter inclusief dat wat er van werkgever en werknemer verwacht wordt.